Jerzy Kochański – Badanie EEG

Jerzy Kochański – Badanie EEG

Jerzy Kochański to doświadczony anestezjolog, który przeprowadza profesjonalne badanie EEG. Jest to jeden z najlepszych specjalistów w Polsce w zakresie badania układu nerwowego u człowieka. Doktor wykonuje badanie EEG, czyli badanie Elektroencefalografem. Badanie to pozwala mu na dokładną analizę oraz postawienie trafnej diagnozy.

Badanie EEG jest stosowane do dokonania oceny pracy mózgu. Podczas badania, pacjentowi umieszcza się na głowie elektrody, których zadaniem jest monitorowanie pracy mózgu. EEG pozwala wykryć takie schorzenia mózgu jak nadpobudliwość, padaczkę, zaburzenia snu oraz uszkodzenia mózgu. Badanie to pozwala wybrać odpowiednią drogę leczenia.

Adres: ul. Ślężna 169, 53-110 Wrocław

Telefon kontaktowy71 780 49 2471 302 75 65

Strona internetowa: www.kochanski.biz.pl