Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe współpracuje z łódzkimi samorządami przynosząc wymierne efekty w postaci m.in. przygotowywania corocznego festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, powołania gruntów badawczych oraz wydawnictw edukacyjnych finansowanych przez miasto. Organizacja regularnie publikuje 12 czasopism naukowych oraz 8 serii wydawniczych, które cieszą się dobrą renomą. Jest głównym organizatorem wyżej wspominanego festiwalu, będąc odpowiedzialna za powołanie nadrzędnego Komitetu Programowego składającego się z reprezentantów środowiska akademickiego oraz pozostałych instytucji oświatowych. Brała udział w projekcie Atlas Historyczny Miasta Łodzi pt. „Dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa”.

 

Adres: ul. M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Telefon kontaktowy: +48 42 665 54 59

Poczta: biuro@ltn.lodz.pl

Strona internetowaltn.lodz.pl