Obozy Językowe

Obozy Językowe

Fundacja Wspierania Edukacji AM Consulting and Education oprócz licznych profesjonalnych obozów językowych współpracuje w ramach programu Erasmus oraz praktyk i staży zawodowych za granicą. W ofercie wyjazdów na praktyki i staże zawodowe znajdziemy miedzy innymi: Płatne Zagraniczne Praktyki i Staże Zawodowe w UK, które umożliwią osobie odbywającej praktykę na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz obycia i osłuchania z obcym językiem.

 

Telefon kontaktowy: 22 754 00 00

Strona internetowa: https://obozyjezykowe.edu.pl/